Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu – šis posakis jau šimtmečius keliauja iš lūpų į lūpas skleisdamas padrąsinimą žengti tikslo link. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą. Mūsų nuomone, tai tikslas, prie kurio turime ir galime prisidėti kiekvienas. Kad ir nedaug, kad ir tuo mažu žingsneliu, bet turime judėti į priekį – didelio tikslo link. Siekdami šio pokyčio, skiriame po 2 proc. nuo kiekvieno Jūsų pirkinio elektroninėje parduotuvėje sumos vaikų dienos centrų išlaikymui. Iniciatyvos metu, jokios papildomos lėšos iš pirkėjų nėra renkamos ir prekių kainos nedidinamos.

Tad pirmoji mūsų visų surinkta paramos dalis jau pasiekė LVTGO "Gelbėkit vaikus" Mažeikių dienos centrą „Pavenčiukai“. Šį centrą kasdien lanko 15 vaikų iš sunkumus patiriančių šeimų. 550 Eur skirta centro teikiamų paslaugų užtikrinimui - kad vaikai kasdien galėtų gauti jiems taip reikalingas socialines paslaugas, maitinimą. Mažieji siunčia labų dienų, šilumos ir padėkas, kad prisidedate prie Mažeikių vaikų dienos centro išlaikymo.

Ačiū, kartu mes galime daugiau!